Fyll i på under 30 sekunder!

Vanliga Frågor

Vad kostar det?

Du betalar endast 30% (ink. moms) av din beviljade ersättning från flygbolaget i samband med utbetalning, du behöver alltså aldrig ligga ut med några pengar.

Vad händer om jag inte beviljas någon ersättning från flygbolaget?

Beviljas du ingen ersättning tar heller inte BIG Return ut någon avgift för utfört arbete.

Hur snabbt får jag ut min ersättning?

Så fort flygbolaget betalar ut ersättningen överförs dina 80% till ditt konto.

Processen mot ersättning

Din ersättning uppgår till 600 Euro.

De 4 stegen till ersättning:

1. Fyll i formuläret
2. BIG Return processerar bolaget
3. Ekonomisk ersättning upp till 600 Euro per person och flyg
4. Av din ersättning behåller du hela 70%. BIG Return tar endast ut en avgift på 30% (ink. moms).

EU-förordningen 261/2004

Flygpassagerares rättigheter när deras flyg är försenade, ställs in eller de nekas ombordstigning på grund av flygbolagets överförsäljning. Omfattar passagerare vars flyg avgår från eller landar i ett EU-land, avser även Norge, Island, Schweiz och Ukraina.

För att omfattas ska passageraren ha en bekräftad platsreservation och ha checkat in på föreskrivet sätt eller kommit till incheckningen senast 45 minuter före angiven avgångstid.

 

Nekad ombordstigning

Om en flygning är översåld måste flygbolaget först leta efter frivilliga som ger upp sin plats i utbyte mot det flygbolaget erbjuder. Hittar inte flygbolaget tillräckligt många frivilliga måste de tvinga av passagerare från flyget. Oftast är det passagerare som inte har checkat in online eller inte kommit tidigt till flygplatsen. Dessa passagerare har rätt till assistans och ersättning enligt förordningen.

 

Flygförsening

Om flygningen är försenad mer än två timmar har passagerarna rätt till assistans i form av måltider, förfriskningar och logi i rimligt förhållande till väntetiden. Assistansen är ofta i form av vouchers.

Assistans skall lämnas i följande fall:

– Förseningar på 2 timmar eller mer vid flygningar upp till 1500 km.

– Förseningar på 3 timmar eller mer vid flygningar längre än 1500 km inom EU och alla andra flygningar mellan 1500 km och 3000 km.

– Förseningar på 4 timmar eller mer som inte omfattas enligt ovan.

Utöver assistans finns också regler kring vilken ersättning flygbolaget är skyldig att lämna.

Följande ersättningar ska lämnas:

– Resor om 1500 km eller mindre som är mer än 3 timmar försenade: 250 €

– Resor inom EU längre än 1500 km eller övriga flygningar mellan 1501 – 3500 km som är mer än 3 timmar försenade: 400 €

– Övriga resor över 3500 km som är mer än 3 timmar försenade: 600 €

Försenas flygningen med fem timmar eller mer har passageraren normalt rätt att överge sin resa och få återbetalning för samtliga oanvända biljetter samt en flygning tillbaka till sin ursprungliga avgångsort snarast möjligt.

 

Förseningar orsakade av missade anslutningar

Förseningar kan mätas både som avgångsförseningar och ankomstförseningar. Det innebär att även om avgångens försening understiger ersättningsgrundande tid så kan den leda till en missad anslutning och därmed leda till en ankomstförsening som berättigar till ersättning.

 

Inställd flygning

Vid inställd flygning är flygbolagen skyldiga att hålla problem och olägenheter för passagerarna till ett minimum. Detta innebär att flygbolaget ska informera passagerarna före den tidtabellsenliga avgångstiden, erbjuda en rimlig ombokning snarast möjligt, eller full återbetalning (inklusive returflygning till utgångspunkten) om den inställda flygningen är en del av längre resa för passageraren.

Inställd flygning eller nekad ombordstigning ger rätt till följande ersättning:

– Flygningar 1500 km eller kortare: 250€

– Flygningar inom EU längre än 1500 km och alla andra flygningar 1500 – 3500 km: 400€

– Alla flygningar 3500 km eller längre: 600€

Flygbolaget har rätt att reducera ersättningsbeloppet med 50% i följande fall:

Om flygbolaget ombokar passageraren med ett annat flyg till slutdestinationen och ankomsttiden inte överskrider den tidtabellsenliga ankomsttiden för det ursprungliga flyget med:

– 2 timmar för flygningar 1500 km eller kortare.

– 3 timmar för flygningar längre än 1500 km inom EU och för övriga flygningar 1500 – 3500 km.

– 4 timmar för flygningar längre än 3500 km.

Vid extraordinära omständigheter är inte flygbolagen skyldiga att ersätta passagerarna. Som extraordinära omständigheter räknas sådant som oväntat och oförutsett kan påverka säkerheten det kan vara omständigheter som väderförhållanden, plötsliga tekniska problem eller politisk instabilitet.